Velirano, fianianana hamita asa an-tsitrapo, aminkintsipo no nataon’izy 16 mianadahy ny talata 4 desambra teo, tetsy amin’ny masoivoho Amerikana Ambaranjana Antananarivo; mialoha ny tena hirotsahany eny amin’ny faritra maro eto Madagasikara

Andiany faha-22 ireto 16 mianadahy Amerikana mpilatsaka an-tsitrapo ireto , izay vao nahavita fiofanana nandritra ny 10 herinandro.Fiofanana izay nahazoan’izy ireo traik’efa : takiana amin’izany ny fahaizana teny Malagasy, fiafiana, fahavononana miatrika ny sarotra.Nisaoran’ireo Amerikana mpilatsaka an-tsitrapo ny mponina ao Mantasoa sy Mahitsy satria nanaiky nandray sy nanome fahaizana tamin’ny fomba am-panao isan-karazany.Roa taona ny fianianan’ny corps de la paix : adidy masina ny fanompoam-pirenena no ataony eto Madagasikara, ny tarigetrany amin’izany : miara-mampandroso ny mponina,manampy ny mahantra; ka ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fiarovana ny zon’olombelona no tena imasoana.”Manatsara ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy Etazonia ny asan’ny amerikana mpilatsaka an-tsitrapo eto amintsika”hoy ny minisitra ny fahasalamana Jean Louis Robison ;ohatra amin’izany ny fihenan’ny taham-pahafatesanan’ny reny sy ny zaza.Eo koa ny ady amin’ny aretina tazo moka.Efa 46 taona no nisian’ny corps de la paix teto Madagasikara, efa betsaka ny fiaraha-miasa nataony tao anatin’izay 46 taona izay.

Efa matotra ny fiaraha-miasa, ho fanohizana izay efa vita izao fanaovam-belirano izao.